KONTAKT

Du är välkommen att kontakta oss


Kontaktpersoner

Vid förfrågningar kring träning och träningsutveckling:
Uwe Hakus, 0760-57 04 03
uwe@idrottskliniken.com

Vid förfrågningar kring avtal och lokaler:
Agne Bergvall, 0734-20 04 64
agne@atleticum.net

Vid förfrågningar kring taggar och fakturor för lokal och träning:
Patrik Mattsson, 0709-690 450
patrik@idrottskliniken.com

HPC Sweden