MEDICINSK SERVICE

Medicinsk Service via High Performance Center


Samtliga priser gäller från 2023-03-01 och är inklusive 25% moms

För klubbar/organisationer/individer som är kopplade till HPC via avtal för träning eller lokalavtat erbjuds medicinsk support. Grunderna för HPC:s medicinska service är:

 • Läkarbesök efter behov.
 • Vid akut skada, digital läkarkontakt.
 • Finns vårdkostnadsförsäkring remitteras individ till rätt kompetens och röntgen enligt försäkringens regelverk.
 • Support med remittering till rätt kompetens vad gäller rätt behandlare som fysioterapeut, naprapat, osteopat, massör.
 • Bokning via din medicinska ansvarige eller bokningsansvarig på HPC.
 • Priser till regionens sjukvård och övriga privata enligt prislista.

Priser för medicinskt servicepaket

 • Klubbpaket, där samtliga enligt överenskommelse aktiva/ lag ingår enligt skriftligt avtal.
  • 75 000 kr/år
 • Organisationsanslutning som förbund eller liknande där samtliga enligt överenskommelse aktiva/lag ingår enligt skriftligt avtal.
  • 75 000 kr/år
 • Klubb eller organisationsanslutning som förbund eller liknande för tio namngivna aktiva enligt skriftligt avtal.
  • 15 000 kr/år
 • Individanslutning enligt skriftligt avtal.
  • 5 000 kr/år
 • Enskilda läkarbesök för icke avtalsskrivna kunder till HPC:s.
  • 1 500 kr/besök.       

Större helhetsavtal med fys, medicin och lokal offereras

 • Förfrågningar till Agne Bergvall, agne@hpcsweden.com, +46 73-420 04 64