TESTER

 

Mät din styrka, snabbhet, uthållighet, rörlighet och koordination hos oss på HPC


HPC erbjuder både specifika tester och testpaket för lag, individuella idrottare och motionärer. Vi har spetskompetens inom Complex performance diagnostic. Genom tester, och analyser av tester, identifierar vi individens styrkor och svagheter. Detta används därefter som rekommendationer i utformandet av träningsprogram. Vår rekommendationer bygger på en helhet som gynnar en långsiktig och hållbar utveckling baserad på kunskaper inom träningslära, idrottsmedicin och biomekanik. En förutsättning är att individen testas i rörelser som är direkt kopplade till träning och tävling inom respektive idrott.

Här följer några exempel på hur delar av Complex performance diagnostic.

Konditions- och uthållighetstester


Mätning av VO 2 max + laktattröskeltest – med analys och diagnostik

Om VO2max är ett mått på taket för kroppens förmåga att producera energi aerobt (med syre) så ger ett laktattröskeltest information om hur nära det här taket en person kan prestera under en längre tid. Genom träning kan tröskeln förskjutas till en högre intensitet vilket medför att individen kan prestera närmare max utan att dra på sig massa laktat (mjölksyra). Testet genomförs som ett intervallarbete med gradvis ökande belastning och regelbunden mätning av laktat för att identifiera när arbetet övergår till att bli mer anaerobt.

Total tidsåtgång: Ca 90 min.
Pris: 1 961 kr

Mätning av VO 2 max – din maximala syreupptagningsförmåga

VO2max är ett mått på kroppens maximala förmåga att producera energi genom syrekrävande processer. VO2max beror dels på förmågan att leverera syre till musklerna samt musklernas förmåga att utnyttja detta syre och producera energi. Musklernas behov av energi och därmed syre ökar proportionellt med arbetsintensiteten.

Vid mätning av VO2max utförs ett gradvis ökande arbete till utmattning och individens syreupptag mäts genom hela testet. Vid HPC testar vi i nuläget på löpband eller på cykel och testet utformas för att passa idrott och individens fysiska status.

Total tidsåtgång: Ca 60 min.
Pris: 1 379 kr

Övriga tester


Fysprofilen

Fysprofilen är en uppsättning av tester som redovisar balansen mellan olika fysiska kvalitéer: styrka, spänst, snabbhet, muskeluthållighet och kondition. Enkelt och jämförbart för analys och uppföljning av varje enskild individ. Vi använder oss av fotoceller får att kunna ge en exakt bedömning av snabbhet, samt digital mätutrustning vid alla spänsttester.